Điều khoản & Chính sách Bảo mật

SASELUXĐiều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật

SASELUX cung cấp nhiều lợi ích cho khách hàng của chúng tôi, những người yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân từ khách hàng của chúng tôi.SASELUX cam kết giữ bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân thu thập được của những cá nhân truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng các tiện ích và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi một cách chính xác, bí mật, an toàn và riêng tư.Do đó, thỏa thuận Chính sách Bảo mật này sẽ áp dụng cho SASELUX và do đó, nó sẽ chi phối bất kỳ và tất cả việc thu thập và sử dụng dữ liệu đó.Thông qua việc sử dụng https://www.sasitisfi.com/, bạn đồng ý với các quy trình dữ liệu sau được thể hiện trong thỏa thuận này.

Thông tin được thu thập

Trang web này thu thập nhiều loại thông tin khác nhau, bao gồm:

(a) Thông tin được cung cấp tự nguyện có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, v.v. của bạn, có thể được sử dụng khi bạn mua sản phẩm và / hoặc dịch vụ và để cung cấp dịch vụ bạn đã yêu cầu.

(b) Thông tin tự động được thu thập khi truy cậphttps://www.sasitisfi.com/

Hãy yên tâm rằng trang web này sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cố ý và sẵn sàng cung cấp bằng các cuộc khảo sát, biểu mẫu thành viên đã hoàn thành và email.Mục đích của trang web này là chỉ sử dụng thông tin cá nhân cho giao dịch mua được yêu cầu và bất kỳ mục đích sử dụng bổ sung nào được cung cấp cụ thể trên trang web này.

Sử dụng thông tin đã thu thập

SASELUX có thể thu thập và có thể sử dụng thông tin cá nhân để hỗ trợ việc vận hành trang web của chúng tôi và đảm bảo cung cấp các dịch vụ bạn cần và yêu cầu.Đôi khi, chúng tôi có thể thấy cần thiết phải sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân như một phương tiện để thông báo cho bạn về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ có thể có khác từ www.sasitisfi.com.SASELUX cũng có thể liên hệ với bạn để hoàn thành các khảo sát liên quan đến ý kiến ​​của bạn về các dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng trong tương lai có thể được cung cấp.

Hủy đăng ký hoặc Chọn không tham gia

Tất cả người dùng và / hoặc khách truy cập vàowww.sasitisfi.comtrang web có tùy chọn ngừng nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi và / hoặc bảo lưu quyền ngừng nhận thông tin liên lạc bằng bản tin.Mỗi bản tin chúng tôi gửi cho bạn có một nút tự động để hủy đăng ký vào trang web của chúng tôi.Nếu bạn muốn làm điều này, chỉ cần làm theo hướng dẫn ở cuối bất kỳ e-mail nào được gửi qua hệ thống này.Tuy nhiên, hãy đảm bảo cho phép các e-mail giao dịch của chúng tôi nếu bạn định đặt hàng từ chúng tôi trong tương lai.Nếu không, thông tin đơn đặt hàng quan trọng hoặc các câu hỏi liên quan đến tệp của bạn sẽ không được gửi cho bạn.

Các thay đổi đối với Thỏa thuận chính sách quyền riêng tư

Do các yêu cầu về công nghệ và tiếp thị thay đổi, SASELUX có quyền cập nhật và / hoặc thay đổi các điều khoản trong chính sách bảo mật của chúng tôi trong tương lai.Nếu tại bất kỳ thời điểm nào SASELUX quyết định sử dụng bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trong hồ sơ, theo cách thức hoàn toàn khác với thông tin được nêu khi thông tin này được thu thập ban đầu, người dùng sẽ được thông báo ngay qua email.Người dùng tại thời điểm đó sẽ có tùy chọn cho phép hay không cho phép sử dụng thông tin của họ theo cách riêng biệt này.

Chấp nhận các điều khoản

Thông qua việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận Chính sách Bảo mật nói trên.Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn nên hạn chế sử dụng thêm hoặc truy cập vào trang web này.Ngoài ra, việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi đăng bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ chúng tôi

If you have any questions or concerns about this Privacy Policy Agreement, please feel free to reach us via e-mail at ck12@szchinaok.com.


Whatsapp
Gửi Email